For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر احسان فروزمهر خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی مکانیک - اتاق ۴۲ تلفن : ۳۳۹۱۵۲۳۸ (۳۱) ۹۸+ فکس : ۳۳۹۱۲۶۲۸ (۳۱) ۹۸+ وب سایت : دکتر احسان فروزمهر
  • معاون پژوهشی و ارتباط با صنعت
  • موسس و مدیر آزمایشگاه ساخت افزودنی
  • موسس و مدیر آزمایشگاه لیزر و اپتیک
زمینه های تحقیقاتی :
  • فراوری مواد به کمک لیزر
  • روشهای ساخت افزودنی
  • سنسورهای فیبر نوری

تحت نظارت وف بومی